UAM – LIDER

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeden z najlepszych polskich uniwersytetów to godny kontynuator tradycji Akademii Lubrańskiego i poznańskiego kolegium jezuickiego – pereł systemu edukacyjnego dawnej Rzeczypospolitej. Dziś Uniwersytet, od lat we wszystkich rankingach sytuujący się w ścisłej czołówce najlepszych polskich uczelni wyższych, reprezentujących europejski poziom kształcenia i prowadzonych badań naukowych, przeżywa okres wszechstronnego rozwoju naukowego, dydaktycznego i inwestycyjnego.

Dalszy dynamiczny rozwój uczelni będzie stymulowała przyjęta przez Senat uczelni Strategia rozwoju UAM na lata 2009-2019 – gwarancja nowych osiągnięć i godnego, na miarę aspiracji, miejsca wśród uniwersytetów Europy i świata. Aktualnie na 49 kierunkach i 183 specjalnościach studiuje ponad 47 tys. studentów studiów I i II stopnia oraz ponad 1300 doktorantów. Coraz więcej osób dokształca się na studiach podyplomowych oraz kursach edukacyjnych. Dyplom  uczelni staje się coraz bardziej poszukiwanym atutem na rynku pracy.

Powyższe informacje pochodzą ze strony:

http://amu.edu.pl/