Final Conference

 

W dniu 9 czerwca 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się Międzynarodowa Konferencja, która stanowiła podsumowanie i zwieńczenie projektu. W Konferencji udział wzięli przedstawiciele środowiska naukowego z całej Europy, a także praktycy świadczący pomoc prawną na terenie Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności głos zabrał Prof. UAM dr hab. Paweł Wiliński, kierownik naukowy projektu, który przywitał wszystkich gości, prelegentów i pozostałych uczestników. Słowo wstępne wygłosili również Prorektor do spraw nauki i współpracy międzynarodowej UAM – Prof. dr hab. Jacek Witkoś oraz Prof. dr hab. Roman Budzinowski – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji. W czasie wystąpień podkreślono znaczenie realizowanego projektu dla wzmocnienia systemu ochrony praw ofiar oraz rozwoju międzynarodowej współpracy między państwami członkowskimi UE. W trakcie pierwszej części Konferencji wystąpił również Wiceminister Sprawiedliwości – Stanisław Chmielewski, który zwrócił uwagę na wyzwania, jakie wiążą się z prawidłowym ukształtowaniem systemu pomocy udzielanej ofiarom przestępstw. Następnie dr Marta Kolendowska-Matejczuk, przedstawicielka Rzecznika Praw Obywatelskich odniosła się do problemu ochrony ofiar z perspektywy jednego z najważniejszych organów powołanych do współtworzenia systemu pomocy ofiarom przestępstw w Polsce.

 

Podczas drugiej części konferencji, której przewodniczyła dr hab. MałgorzataWąsek- Wiaderek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, wystąpili reprezentanci partnerów projektu – dr Piotr Karlik z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (AMU), Miriana Ilchevaz bułgarskiego Centrum Studiów nad Demokracja (CSD), Sanite Silez łotewskiej organizacji pozarządowej PROVIDUS, Karen Hough z włoskiego konsorcjum COINFO, koordynator projektu dr Graciela Fuentes (AMU) oraz kierownik naukowy projektu Prof. UAM dr hab. Paweł Wiliński(AMU). Każdy z reprezentantów naświetlił sytuację związaną z dostępem do pomocy prawnej jaka występuje w ich krajach, a także przedstawił jej podstawową strukturę. Ponadto dr Graciela Fuentes zwróciła uwagę na potrzebę zwiększenia świadomości prawnej obywateli w zakresie uprawnień przysługujących ofiarom przestępstw, a prof. Paweł Wiliński wskazał największe wyzwania i zalecenia dla europejskiego systemu pomocy prawnej.

 

W ramach trzeciej części konferencji, której przewodniczyła dr Natalia Buchowska z UAM w Poznaniu, przedstawiono zasadnicze problemy i wyzwania związane z udzielaniem pomocy prawnej ofiarom przestępstw. Sara Chrzanowska z Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej skupiła się natomiast na unijnej legislacji dotyczącej praw ofiar. Wyzwania związane ze świadczeniem pomocy prawnej ofiarom zostały również ukazane z perspektywy brytyjskiej i hiszpańskiej – odpowiednio przez Prof. Louis Taylor z Nottingham Law School i Prof. Ágata María Sanz Hermida z La Universidad de Castilla-La Manch w HiszpaniiProfesor dr hab. Cezary Kulesza – członek Zespołu Doradców do spraw Ofiar Przestępstw omówił zaś problematykę związaną z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującą decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW. 

 

Następna część konferencji stanowiła międzynarodową platformę dyskusji w przedmiocie rekomendacji i wyzwań systemu pomocy prawnej funkcjonującego w Europie – swoje komentarze przedstawili Mikołaj Pietrzak –  Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, sędzia Michał Lewoc z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Barbara Grabowska – reprezentantka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

 

W trakcie ostatniej części konferencji skupiono się na wskaźnikach rozwoju systemu pomocy prawnej ofiarom. Vania Costa Ramos – prawnik z Portugali zaprezentowała portugalski system pomocy prawnej ofiarom i główne problem związane z jego praktycznym wymiarem. Simone de Blasi – praktyk z Włoch rozważał znaczenie komunikacji jako zasadniczego narzędzia służącego udoskonaleniu systemu pomocy prawnej ofiarom. Następnie, Hristo Botev – praktyk z Bułgarii  skupił się na edukacji jako istotnym elemencie właściwej struktury pomocy udzielanej ofiarom przestępstw. W końcu, doświadczona mediator z Łotwy – Diana Ziediņa wskazała zalety mediacji jako narzędzia pomocy prawnej udzielanej ofiarom przestępstw.

 

Na końcu zaś swoje uwagi i spostrzeżenia wygłosili dr Marta Kolendowska – Matejczuk z biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Agnieszka Lisek z Polskiego Centrum Mediacji oraz Tomasz Piechowiak –  Przewodniczący Subvenia Victima.

 

W konferencji wzięli udział nie tylko eksperci zajmujący się prawami ofiar, reprezentanci środowiska naukowego, praktycy świadczący pomoc prawną ofiarom, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, ale także studenci z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Dzięki wsparciu i zaangażowaniu zarówno partnerów, jak i reprezentantów Unii Europejskiej, przedstawicieli środowiska naukowego oraz praktyków z różnych Państw Członkowskich konferencja okazała się rzeczywistym forum wymiany istotnych informacji i rekomendacji dotyczących systemu pomocy ofiarom przestępstw.

 

 

 

 

 

Patronat medialny:

logoradiomerkury student_prawa_ logo(1)ZU_logo_Minion Pro.eps gif_ep image001

logo urbano pomaranczpoprawny logo tiff

 

 

Artykuły dotyczące projektu:

 

 1. http://prawo.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wpia-gony/midzynarodowa-konferencja-improving-protection-of-victims-rights-access-to-legal-aid
 2. http://studenci.amu.edu.pl/content-s/midzynarodowa-konferencja-pt.-improving-protection-of-victims-rights-access-to-legal-aid
 3. http://doktoranci.amu.edu.pl/content-doktorant/midzynarodowa-konferencja-pt.-improving-protection-of-victims-rights-access-to-legal-aid
 4.  http://pracownicy.amu.edu.pl/content-p/midzynarodowa-konferencja-improving-protection-of-victims-rights-access-to-legal-aid
 5. http://www.brpo.gov.pl/pl/patronaty-rpo
 6. http://poprawny.pl/index.php?itemid=4870&catid=47
 7.  http://studentprawa.pl/
 8. http://studentprawa.pl/patronaty/item/1461-miedzynarodowa-konferencja-pt-improving-protection-of-victims-rights-access-to-legal-aid
 9.  http://studentprawa.pl/patronaty
 10. http://www.edukacjaprawnicza.pl/aktualnosci/a/pokaz/c/aktualnosc/art/improving-protection-of-victims-rights-access-to-legal-aid.html
 11. http://wa.amu.edu.pl/wa/node/5495 http://rada-adwokacka.poznan.pl/adwokat,156,63.html
 12. http://poznan.oirp.pl/aktualnosci/rok_2014/zaproszenie-na-konferencje-pt-improwing-protecction-of-victims-rights-access-to-legal-aid-poznan-9-czerwca-2014-r