Projekta mērķis

Lai veicinātu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2012/29/ES (2012. gada 25. oktobris), ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus paredzēto nosacījumu ieviešanu, tiek realizēts šis projekts, kura mērķis ir:

  • Informēt sabiedrību par cietušo tiesībām uz juridisko palīdzību;
  • Izstrādāt vienotus standartus cietušo pieejai valsts nodrošinātajai juridiskai palīdzībai;
  • Novadīt apmācību seminārus valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par darbu ar cietušajiem.