Projekta laika grafiks

Projekts ilgs 18 mēnešus un norisināsies šādos posmos:

–          Darbplūsma 0 „Uzraudzība” – visu projekta laiku

–          Darbplūsma 1 „Salīdzinošā pētījuma un informatīvo materiālu sagatavošana” –  no 2013.gada februāra līdz  2013.gada oktobrim;

–          Darbplūsma 2 „Mācību organizēšana” – no 2013.gada novembra līdz 2014.gada janvārim;

–          Darbplūsma 3 „Sabiedrības informēšanas kampaņa” – no 2013.gada februāra līdz 2014.gada martam;

–          Darbplūsma 4 „Publicitātes aktivitātes” – visu projekta laiku;

Darbplūsma 5 „Rezultātu izplatīšana un projekta ilgtspējas nodrošināšana” – no 2014.gada februāra līdz 2014.gada jūlijam.