Providus – Par Sabiedriskās politikas centru PROVIDUS

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS ir biedrība, kas dibināta 2002. gadā. PROVIDUS darbojas saskaņā ar statūtos un stratēģiskajā plānā formulētajiem mērķiem – dot ieguldījumu Latvijas politikas attīstībā labas pārvaldības, krimināltiesību, Eiropas politikas un tolerances jomās, kā arī kļūt par ekspertīzes avotu starptautiskā līmenī.

 

PROVIDUS darbības formas ir politikas analīze, pētniecība, interešu aizstāvība, līdzdalība politikas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē, sabiedrības informēšana un publicitāte, pasākumu rīkošana, pakalpojumi (apmācības un konsultācijas) valsts iestādēm, pašvaldībām, privātām un starptautiskām organizācijām.

 

PROVIDUS ietvaros darbojas:

sabiedriskās politikas portāls politika.lv,

vietne saziņai ar deputātiem www.gudrasgalvas.lv,

lapa par informāciju un atbalstu noziegumos cietušajiem vai tiem, kuri bijuši nozieguma aculiecinieki www.cietusajiem.lv,

sabiedriskā diskusiju platforma www.musuvalsts.lv,

lapa par iebraucēju tiesībām un iespējām www.dzivotlatvija.lv,

lapa par sociālo uzņēmējdarbību www.socialauznemejdarbiba.lv.

 

Kopš 2006. gada jūnija PROVIDUS ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

 

PROVIDUS rekvizīti:

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, biedrība

Juridiskā adrese: Alberta iela 13, Rīga LV 1010

Vienotais reģ.nr. LV 40003613479

Swedbank, S.W.I.F.T HABA LV22

IBAN LVL   LV41HABA0551004719008