Contact

Adam Mickiewicz University in Poznań

Faculty of Law and Administration

Chair of Criminal Procedure

Collegium Iuridicum

Św. Marcin 90 Street

Poznań

Telephone: (61) 829-4204
e-mail: kpk.uam@amu.edu.pl


 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Prawa i Administracji

Zakład Postępowania Karnego

Collegium Iuridicum

ul. Św. Marcin 90

Poznań

Telefon: (61) 829-4204
e-mail: kpk.uam@amu.edu.pl