График на проекта

Проектът е с продължителност 18 месеца и е организиран в следните модули:

–          Модул 0: „Управление” – по време на целия проект;

–          Модул 1: „Сравнително проучване и изработване на информационни инструменти” – февруари – октомври 2013 г.

Резултати: Публикация и информационни инструменти

–          Модул 2: „Обучение за работещи с пострадали от престъпления” – ноември  2013 – януари 2014 г.

Резултати: Провеждане на обучението

–          Модул 3: „Информационна кампания” – февруари – март 2014 г.

Резултати: Информационна кампания за гражданите

–          Модул 4: „Комуникации и популяризиране” – по време на целия проект

Модул 5: „Последващи дейности и устойчивост” – февруари – юли 2014 г.