ЦИД – обща информация

Център за изследване на демокрацията
Мисия
Създаден в края на 1989 г., Центърът за изследване на демокрацията е интердисциплинарен институт, който работи за развитието на демократичните ценности и пазарната икономика. Центърът е независима организация, която подкрепя процеса на реформи в България чрез мобилизиране на гражданското общество и въздействие върху обществените политики.
„Прокарването на мостове” е утвърден метод за обединяване усилията за социална промяна и създаване на нови партньорства. Центърът за изследване на демокрацията започна своето съществуване като аналитичен център, но през последното десетилетие той се утвърди не само като генератор на идеи, а и като активен участник във формирането и осъществяването на редица обществени политики.
Центърът за изследване на демокрацията е инициатор и движеща сила на социалната промяна в няколко области, традиционно смятани за запазена територия на държавните институции като разработване и мониторинг на антикорупционни политики и практики и реформи в сектора на националната сигурност, вкл. анализ и противодействие на конвенционалната и организираната престъпност.
Усилията на Центъра са насочени и към формирането на нова култура на сътрудничество и доверие в обществена среда с наследена фрагментация и непрозрачност, което е също толкова важно, колкото и реализирането на конкретни социални цели и проекти.
Целите на Центъра са:
• да осигури институционална среда за формиране на ефективни обществени политики за добро управление, спазване на основните права и свободи и активна роля на България в европейските интеграционни процеси;
• да инициира и подкрепя институционалните реформи в страната и Европейския съюз в областта на правосъдието и вътрешния ред;
• да осъществява мониторинг и оценява риска за функционирането на институциите и принципите на демокрацията и пазарната икономика.
За контакт:
Ул. „Александър Жендов” 5
1113 София, България
Телефон: +359 2 971 3000
Факс: +359 2 971 2233
E-mail: csd@online.bg
www.csd.bg
LINKS/Връзки:

Министерство на правосъдието
http://www.justice.government.bg/

Висш съдебен съвет
http://www.vss.justice.bg/

Прокуратура на Република България
http://www.prb.bg/main/en/pages/Structure_and_Organization/

Национално бюро за правна помощ

http://www.nbpp.government.bg/en/za-nbpp/about-nlab/about-nlab.html

Висш адвокатски съвет
http://www.vas.bg/default.aspx

Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления http://www.compensation.bg/Default.aspx