ЦИД – Екип

Д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма http://www.csd.bg/index.php?id=209

Димитър Марков, старши анализатор в Правната програма http://www.csd.bg/index.php?id=202

Миряна Илчева, научен сътрудник в Правната програма  http://www.csd.bg/index.php?id=200

Галина Сапунджиева, сътрудник на Правната програма http://www.csd.bg/index.php?id=201