Сътрудничество

Център за изследване на демокрацията
Ул. „Александър Жендов” 5
1113 София, България
Телефон: +359 2 971 3000
е-mail: csd@online.bg
Collegium Iuridicum
Św. Marcin 90 Street
Poznań
Телефон: (61) 829-4204
e-mail: kpk.uam@amu.edu.pl
и българския партньор по проекта Центъра за изследване на демокрацията:

Център за изследване на демокрацията
Ул. „Александър Жендов” 5
1113 София, България
Телефон: +359 2 971 3000
е-mail: csd@online.bg