Нова инициатива в помощ на пострадалите от престъпления – CSD

През февруари 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията в партньорство с академични и неправителствени организации от четири страни – членки на ЕС, водено от университета „Адам Мицкевич“ в Познан, Полша, започна инициатива „Подобряване на защитата на пострадалите от престъпления: достъп до правна помощ“, подкрепена от Европейската комисия. В рамките на година и половина инициативата ще изследва този актуален въпрос от правна и практическа гледна точка в три нови (България, Полша, Латвия) и три стари (Италия, Испания и Обединеното кралство) страни – членки на ЕС. Сред планираните дейности са анализ на законодателството, идентифициране на възможности за хармонизация на ниво ЕС, повишаване на осведомеността на обществото и обучение на хора от практиката на законосъобразно отношение към пострадалите, зачитащо тяхното положение. Дейността ще подпомогне и транспонирането на новата Директива на ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления в законодателството на партньорските страни и прилагането на нейните принципи в съдебните и административните процедури.

„Механизмите за защита на правата на пострадалите от престъпления заемат трайно място сред изследователските приоритети на Центъра за изследване на демокрацията в областта на правната реформа“, отбеляза д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра и ръководител на проекта за България. „Инициативата ще разчита много на активното участие на заинтересуваните експерти и институции, като се консултира с тях от самото начало и организира поредица от експертни и обществени дискусии“.