Национален телефон за първична правна помощ – 0700 18 250

НТПП e гореща телефонна линия, на която всеки гражданин може да получи
безплатен правен съвет на цената на един селищен разговор.
Националният телефон се администрира от Национално бюро за правна помощ по
проект „Подобряване на достъпа на уязвими групи до правна помощ чрез
въвеждане на пилотен проект за "гореща линия за първична правна помощ" и
регионални центрове за консултиране“, финансиран по Норвежкия финансов
механизъм 2009 – 2014 г. Правните съвети се предоставят по телефон от опитни
адвокати.
В изнесените центрове във Видин и Сливен се дават консултации от опитни
адвокати. Там можете да се срещнете с адвокат, да му разкажете за проблема
си и заедно да обсъдите възможните разрешения. Адвокатите в двата центъра
могат да Ви дадат съвет или да Ви помогнат да подготвите нужните Ви
документи безплатно.
Адреси на центровете: гр. Сливен, ул. „Великокняжевска” № 6 , тел. 0877/62
26 65; гр. Видин, ул. „Цар Александър ІІ” № 19, ет. 6, тел. 0877/088522